Xosé María
Lema Suárez

O castelo de Vimianzo e os Moscoso de Altamira
Publicación: 1998
Observacións: Deputación da Coruña. Planos e debuxos de R. Mouzo Lavandeira