Xosé María
Lema Suárez

Onomástica histórica dunha parroquia galega: Berdoias (1607-2000). I. Os nomes masculinos
Publicación: 2006
Observacións: Asociación Galega de Onomástica (AGOn)