Xosé Ramón
Freixeiro Mato

Lingua galega: normalidade e conflito
Xénero: Ensaio
Publicación: 1997
Observacións: Laiovento