Xulio L.
Valcárcel

Cravo Fondo
Xénero: Poesía
Publicación: 1977
Observacións: Follas Novas Edicións. Manifesto poético