Xulio L.
Valcárcel

A doenza da paisaxe
Xénero: Narrativa
Publicación: setembro de 2007
Observacións: Tropo Editores
Outros/as autores/as: Castaño, YolandaCobas, Amadeo