Xulio L.
Valcárcel

Memoria dos días, formas da levidade. Poesía reunida (1979-2017)
Xénero: Poesía
Publicación: 2017
Observacións: Edición e introdución de Luciano Rodríguez. Editorial Medulia