Xulio L.
Valcárcel

IX Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética
Xénero: Poesía (Poemas soltos)
Publicación: 1989
Observacións: Sociedade Cultural e Desportiva do Condado