Xulio L.
Valcárcel

VIII Festival da Poesia no Condado. Escolma Poética
Xénero: Poesía (Poemas soltos)
Publicación: 1988
Observacións: Sociedade Cultural e Desportiva do Condado