Entrevistas a socios/as

destacados

Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: A Coruña
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Fundación Luís Seoane (A Coruña)
Ano de gravación: 2007
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2008