Entrevistas a socios/as

destacados

Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Museo do Pobo Galego (Compostela)
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: MARCO (Vigo)
Ano de gravación: 2009
Lugar de gravación: Museo Provincial de Lugo (Lugo)
Ano de gravación: 2014