Videoteca de obras

destacados

Gravado en: Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa (A Coruña), 2009
Gravado en: Libraría Couceiro (Compostela), 2008
Gravado en: Sede da Fundación Caixa Galicia (Vigo), 2009